Xiaomi-Logoບໍລິສັດ​ວິ​ໄຈ Strategy Analytics ອອກ​ລາຍ​ງານ​ສະຫຼຸບ​ສະ​​ຖານະ​ການ Smart Phone ​ໂລກ​ປະຈຳກາງ​ປີ 2014 ​​ ​​ໂດຍ​ຍອດ​ຂາຍ​ມື​ຖື​ແມ່ນ 295 ລ້ານ​ເຄື່ອງ​ ນັ້ນໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ສູງ​ກວ່າ​ປີ​ກ່ອນ​ເຖິງ26.5%

ສ່ວນ​ແບ່​ງຕາມ​ລະບົບ​ປະຕິ​ບັດ​ການ Android ກວາດ​ສ່ວນ​ແບ່ງ​​ເພີ່ມ​ຂື້ນ​ອິກ​ເປັນ84.6%(ປີ​ທີ່​​ແລ້ວ​ແມ່ນ80.2%)  ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ລະບົບ​ປະຕິ​ບັດ​ການ​ອື່ນໆ​ມີ​ສ່ວນ​ແບ່ງ​ຫຼຸດລົງ​ເຊັ່ນ: iOS 11.9% ຈາກປີກ່ອນ 13.4%, Microsoft 2.7% ຈາກປີກ່ອນ3.8%, BlackBerry 0.6% ຈາກປີກ່ອນ2.4%

 

​​ແຕ່​ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈກໍ່ຄື Xiaomi ​​ແຊງ​ໜ້າLG ຂື້ນ​ມາ​ຢູ່​ອັນ​ດັບ5 ຂອງ​ໂລກ​ຮຽບຮ້ອຍ​ແລ້ວ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ Samsung ​ແລະ Apple ມີ​ສ່ວນ​ແບ່ງ​ຕະຫຼາດຫຼຸດ​ລົງທັ້ງສອງ

  1. Samsung  ສ່ວນ​​ແບ່ງ25.2% (ປີ​ກ່ອນ​ແມ່​ນ 32.6%)
  2. Apple ສ່ວນ​​ແບ່ງ11.9% (ປີ​ກ່ອນ​ແມ່​ນ 13.4%)
  3. Huawei ສ່ວນ​​ແບ່ງ6.8% (ປີ​ກ່ອນ​ແມ່​ນ 4.8%)
  4. Lenovo ສ່ວນ​​ແບ່ງ5.4% (ປີ​ກ່ອນ​ແມ່​ນ 4.8%)
  5. Xiaomi ສ່ວນ​​ແບ່​ງ5.1% (ປີ​ກ່ອນ​ແມ່​ນ 1.8%)
  6. LG ສ່ວນ​​ແບ່ງ4.9% (ປີ​ກ່ອນ​ແມ່​ນ 5.2%)

ທີ່​ມາ blognone Strategy Analytics