HF2CAx4

ມື້ນີ້ Google ໄດ້ເປີດຕົວ YouTube Red ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວຮູບແບບຄືຈ່າຍເງິນເດືອນລະ $9.99/ເດືອນ ເພື່ອແລກກັບການບໍ່ຕ້ອງມີໂຄສະນາມາລົບກວນ, ບັນທຶກວິດີໂອ Offline ໄດ້ເທິງອຸປະກອນພົກພາແລະຫຼິ້ນວິດີໂອແບບຢູ່​ເບື້ອງ​ຫລັງ (Backgroud) ໄດ້ອີກ.

ການຈ່າຍເງິນໃຫ້ YouTube Red ຈະຜູກຕິດກັບບັນຊີຜູ່ໃຊ້ງານ ຈ່າຍເທື່ອດຽວໃຊ້ໄດ້ທຸກອຸປະກອນທີ່ໄດ້ລ໋ອກອິນ ແລະຄອບຄຸມເຖິງ ແອັບຯ YouTube Gaming ແລະ ແອັບຯ Youtube Music ຕົວໃໝ່ນຳ. ການສະໝັກ YouTube Red ຈະລວມສິດການຟັງເພງບໍ່ຈຳກັດເທິງ YouTube Music ແລະ Google Play Music ໄປພ້ອມກັນ.

YouTube Red ຈະເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການໃນສະຫາລັດອາເມຣິກາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 28 ຕຸລານີ້ ຜູ່ໃຊ້ງານສາມາດທົດລອງໃຊ້ໄດ້ຟຣີ 1 ເດືອນແລະໃນປີໜ້າ 2016 ເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວິດີໂອແບບ Original ທີ່ເບິ່ງໄດ້ສະເພາະຄົນຈ່າຍເງິນເທົ່ານັ້ນ ໂດຍເປັນວິດີໂອທີ່ເກີດຈາກດາຣາດັງໆ ຂອງ YouTube ເຊັ່ນ PewDiePie ແລະ CollegeHumor ທີ່ເຂົ້າໄປເຊັນສັນຍາກັບ Google ແລ້ວ  (ກົດບ່ອນນີ້ເພື່ອເບິ່ງວິດີໂອ Original ເບື້ອງຕົ້ນ)

https://www.youtube.com/watch?v=YL9RetC0ook